Olika syften med kommunikation

Kommunikation ett sätt att transportera något fysiskt eller även att förmedla något till andra.
Om vi tittar på den sista delen som handlar om förmedling av tankar och kunskap till andra ur ett perspektiv som ligger i perspektivet påverkan.
Den delen av kommunikation kan innefatta allt från reklam till undervisning i skolan eller vanlig uppfostran av barn.
 

Kommunikation som marknadsföring

Marknadsföring ett sätt att kommunicera ut ett kommersiellt budskap som förändras över tid.
För länge sedan skötes marknadsföringen i mångt och mycket på olika torg och marknader. Det gick via mun till mun metoden.
Senare i tiden dök gårdfarihandlarna som ett sätt att marknadsföra produkter med personlig bearbetning.
Utskick via reklambrev som direktreklam blev på modet senare. När faxen fick spridning började den användas för massutskick till företag. Ett förfaringssätt som inte alltid uppskattades hos de mottagande företagarna. Sedan kom marknadsföring vi spammail. Och det ännu mindre uppskattat. Sedan webbplatser och andra typer av plattformar på Internet som hemsidor, bloggar av olika slag.
 

Förändrad kommunikation?

Har marknadsföringen förändrats över tid är en fråga man kan ställa sig. Svaret är att i grunden egentligen inte. Syftet är fortfarande att få till stånd någon typ av affär med mottagaren. Tekniken har blivit lite annorlunda men det bakomliggande syftet är fortfarande det samma. Sedan är metoderna som används nu i många fall en förfining av tidigare tekniker.
Banderoller med ett textbudskap på är inget nytt fenomen. Olika typer av reklamskyltar har alltid funnits. Roll-ups samma sak där, ja det är helt enkelt en typ av bärbara skylt. Inte heller det något nytt. Även kepsar med reklamtryck är något som funnits under en längre tid och som fortfarande används.
Visserligen har Internet infört nya tekniker, men i grunden är det bara en vidareutveckling av andra mer föråldrade metoder.