Dags att skaffa ny takbeklädnad?

Ett tecken är naturligtvis trasiga takpannor. Trasiga takpannor kan ge problem snabbt då fukt skapar röta.
Man behöver även titta på saker som hur plåtbeslagen ser ut. Otäta ger även de upphov till fukt. Mossa kan vara vacker att titta på ibland, men på ett tak hör det inte hemma. Anledningen är att mossa drar åt sig fukt. När temperaturen går under noll fryser det vattnet till is och kan ge upphov till att takpannorna spricker. Sprickor i takpappen är också det ett tecken på att något behöver göras åt taket. Man bör även titta på ytpappen på ett tak. Om skifferkornen börjar försvinna från pappen minskar skyddet mot solljuset och takpappen bryts ned fortare.
 

Takbeklädnad

Till ett tak kan olika material användas. Det kan vara papp, tegel eller betong.
Ett tegeltak är ett traditionellt sätt att beklä ett tak. Tegel är också ett mycket gammalt material att använda för husbyggen och renoveringar. Det har använts under snart 12000 år av människan. Även om den första formen, råtegel, hade en del begränsningar. Betongtak är ett något nyare påfund. Materialet i sig har används under drygt 2000 år. Med betongtak avses inte ett helgjutet tak i betong alltid utan det kan vara takpannor i betong i de flesta fall vid normalt husbygge. Papptak, i dess nyare form är relativt ny konstruktion. med papptak avses nu inte ett tak i vanligt papper utan en variant förstärkt med bla asfalt.
 
Det som man bör tänka på vid renovering av tak är att arbetet i många fall är komplicerat och även riskabelt. Att anlita yrkesfolk är att rekommendera om man inte till 100% är säker på vad som skall göras.