Om akvarium

Akvarium är en vattenbehållare vanligtvis tillverkad i plast eller glas. Dess användning är att förvara växter och djur som lever i vatten, det vanligaste man förvarar i ett akvarium är fiskar. När man säger akvarium så tänker de flesta på ett litet akvarium som man har hemma med fiskar eller växter, men akvarium är också de stora vattenanläggningar som finns på djurparker. De som spenderar sin tid åt akvarium och akvariedjur på sin fritid kallas för akvarist. Aqua betyder på latin vatten och ordet akvarium betyder plats där vatten finns, detta ord kommer från latinets aquarium. Till akvariet så behöver man utrustning som algskrapa, bakgrund, akvariebelysning, doppvärmare, akvariefilter, och termometer. Alla dessa verktyg är viktiga att ha till sitt akvarium eftersom de håller akvariet rent och fullt fungerande. Dessa verktyg är som organ, utan de så fungerar inte akvariumet som det ska och detta leder till att invånarna i det dör.
 

Olika sorters akvarium

Akvarier delas in i salt och sötvattensakvarier och skillnaden mellan dessa två är invånarna i akvariet och även biotop inredningen. Det finns också växtakvarium där man riktar sig in på att skapa ett akvarium med mycket vackra växter, dessa typer av akvarium har blivit väldigt populära på senare tid. Har man friska och vackra växter i sitt akvarium så mår också fisken väldigt bra, detta är för att växterna förbättrar nitrifikationsprocessen och filtrerar bort ammounium som är skadligt för fisken.
 

Skötsel av akvarium

Det är många som har problem med att sköta sitt akvarium, man ska vara väldigt noga med att rengöra det eftersom ett smutsigt akvarium kan leda till att invånarna i det dör. För att hålla sitt akvarium rent så behövs en slang och även en algskrapa, någonting som man kan tömma det gamla vattnet i bör man också ha. Slangen använder man för att tömma ut det gamla vattnet och även för att suga ut otrevligheter ur bottengruset. Man bör byta maximalt en tiondel av vattnet varannan vecka så man håller akvariumet rent och hygieniskt. Men man ska också tänka på att inte byta mer än hälften av vattnet vid ett och samma tillfälle eftersom fiskarna kan tappa sitt slemskikt som är en stor del av deras immunförsvar. Man ska alltså byta ut en liten mängd vatten ofta och inte en större mängd sällan.
 

Köpa akvarium

Vid köp av akvarium så bör du tänka på ett par saker som tillbehör, försäkring, akvarieböcker, rätt val av växter, fiskarter, bakteriekultur och vattenberedningspreparat. Som sagt så ska man ha rätt tillbehör till ett akvarium för att det ska fungera. De allra viktigaste du måsta köpa till är belysning, doppvärmare, pump, filter, inredning, och tester. Du borde också kolla upp att din hemförsäkring fortfarande gäller och täcker eventuella vattenskador. Akvarieböcker kan också vara bra att ha till hands om man behöver inspiration eller information om någonting. Rätt val av växter är också väldigt viktigt, fiskarna är de som först och främst påverkas av växterna. Man bör fråga en akvarist om råd när man ska köpa växter eftersom det är ett par faktorer som man måste utgå ifrån när man köper växter till sitt akvarium. Vattenberedningspreparat är ett måste när du ska fylla ditt akvarium med vatten, fiskarna mår inte bra av vanligt kranvatten. Till sist, välj rätt fiskar och kom ihåg att hålla ditt akvarium rent.
 


 
Relaterat på webbplatsen: Terrarium |