Om terrarium

Ett terrarium är ett utrymme som man förvarar varelser som spindlar, ödlor, och andra insekter i. I vissa fall så odlar man växter istället för att förvara varelser i det. Själva terrariumet är omgärdat av glas eller annat material och insidan består oftast av belysning, bakgrund, värmelampor, bottenmaterial, termometer, växter, och överlevnadsresurser till varelsen som förvaras inuti. Man kan säga att ett terrarium är väldigt relaterat till ett akvarium, men skillnaden mellan dem båda är att den ena används till att förvara landlevande varelse medans den andra vattenlevande. Man kan antingen välja att bygga ett eget terrarium eller köpa ett hos närmaste djuraffär. Det som är mest prisvärt är ju självfallet att bygga ihop ett terrarium, då kan man spara en hel del pengar.
 

Bygg ditt eget terrarium

Om man är händig och vill spara lite pengar så kan man somsagt vända sig till spik och hammare, rättare sagt bygga ett eget terrarium. Det krävs inte så väldans mycket resurser för att påbörja projektet. De viktigaste resurserna man behöver är plankor, fyrkantsstav, skruvar, nät, sandpapper, trälim och glasskivor. När man har alla nödvändiga resurser så kan man sedan börja med att snickra ihop ett terrarium. Det som är billigast att bygga är ett träterrarium. Till skillnad från ett akvarium så är det betydligt lättare att själv skapa ett terrarium.
 

Olika sorters terrarium

Det finns olika typer av terrarier och valet av ett av dem beror helt enkelt på vad man ska förvara inuti det. Dem vanligaste typerna är trä-, nät-, och glasterrarium. Dessa typer har sina upp- och ner sidor. Glasterrariumet kanske är väldigt prydligt och snyggt men det är inte bra för varelsen som bor inuti det. Dem flesta varelserna kan känna sig osäkra och otrygga om det finns många sidor och eftersom det är gjort av glas så kan dem se sin egen spegelbild, då kan dem bli väldigt uppjagade och stressade eftersom dem då tror att det finns rivaler i närheten. Stressen kan i värsta fall leda till sjukdomar. Ett träterrarium är mer anpassat till att förvara varelser. Det är bra för att varelsen känner sig trygg utan att se sin spegelbild och trivs mer i trämiljö. Träterrarium är också väldigt billigt att bygga. Nätterrarium kan vara fint men lite komplicerat att sköta om då det är svårt att hålla drag borta och få upp rätt fuktighet samt temperatur.
 

Förberedelser

Det man alltid ska komma ihåg är att man ska förbereda terrariumet innan man köper hem den varelsen som man har planerat att ha i det. Man ska vara noga med att se till så att placeringen av grenar och växter är bra. Miljön ska också vara anpassat för den varelse man ska ha i det. En stressfrimiljö för varelsen är ett måste, dem vanligaste orsakerna till stress är opassande terrarium, fel hantering, dåligt lämpad mat, brist på vatten, och dålig temperatur i terrariumet. Man brukar oftast kunna se om en varelse lider av stress eller en sjukdom igenom tecken som slöhet, ökad aggression, kroppsfärgen, ändringar i beteendet, och dålig aptit. Kom ihåg att alltid ta dessa tecken på fullaste allvar och försök att åtgärda det som leder till att varelsen är stressat.
 


 

Relaterat på webbplatsen: Akvarium |