Solceller, tekniken

En solcell består av en tunn skiva av ett n-dopat och ett p-dopat skikt. När solcellen träffas av ljus så frigörs elektroner, som ger en spänningsskillnad mellan skikten. Om solcellen ansluts till en ström förbrukande krets uppstår en ström. Ju starkare ljusstrålningen är, desto starkare blir strömmen alltså. Varje enskilda solcell ger en spänning på cirka 0,5 V.
Idag så finns det få användningsområden för solceller men varje dag sker nya experiment för att hitta fler områden. Man hoppas på att solcellen ska bli den framtida miljövänliga energikällan. Solcellen är alltså väldigt effektiv då den kan omvandla solenergi till elektrisk energi. En solcell räcker däremot inte för en bra elförsörjning.
Därför så seriekopplar man flera solceller och får en så kallad solcellspanel. För att kunna få en någorlunda bra försörjning av el så behövs en solcellspanel som består av minst 30 solceller.
 

Användningsområden

Det första användningsområdena för solceller var bland annat inom rymdforskningen. I en satellit så finns en omfattande elektrisk utrustning som kräver mycket ström för att drivas. Det skulle vara rent omöjligt att klara sig med batterier som fraktades med från jorden. På satelliternas utsida finns det därför ett stort antal solceller som försörjer satelliten med ström.
Idag så använder många människor sig utav solcellspaneler för att kunna försörja sina stugor eller hus med el. Denna typ av elförsörjning är en väldigt billig metod, det som främst kostar är själva panelerna. I många miniräknare så använder man också solceller istället för vanliga batterier.
 

Solceller för värme och el

Solceller kan inte bara användas till att framställa billig el, utan även värme. När man ska göra detta så placerar man en solfångare på taket, i en solfångare så cirkulerar vatten som värms upp av solen. Den är oftast utförd som en svartmålad vatten-radiator som är innesluten i en låda med lock av glas eller eventuellt plast. Glaset släpper igenom solstrålarna men hindrar värme från att strömma ut från solfångaren.
 
Inne i själva fångaren så finns det en ”mix” av glykol och vatten. Glykolet förhindrar att vattnet fryser till is och förstör hela systemet. När solstrålarna värmt upp blandningen så startar en cirkulationspump varvid den varma vätskan strömmar genom en rörslinga inne i varmvattenberedaren. Den varma vätskan avger sedan sin värme till vattnet i varmvattenberedaren. Härefter pumpas det åter upp till solfångaren för att på nytt värmas upp av solen. Igenom detta system så kan man utvinna väldigt billig värme.
 
Solceller är alltså väldigt bra att ha om man vill utvinna billig el och värme. Vill man spara en hel del pengar så kan man alltid börja fundera på att införskaffa sig solceller. Dem är väldigt dyra men i längden så återvinner man summan som man köpt dem för och vinner på det hela. Solen tar ju inte någon elräkning så man kan på sätt- och vis säga att man får gratis el och värme på ett miljövänligt sätt.
 

 

Relaterat: Uppvärmning | Bergvarme | Ved | Solenergi |