Ved 

Om Ved som uppvärmning

Ett av de mer miljövänliga sätten att värme upp ett hus med och skaffa varmvatten.
Den största nackdelen med ved kan dock vara själva hanteringen av densamma.
Om man har tillgång till egen skog eller via bekanta kan ordna den är det trots det ett visst hanteringsarbete för att få veden pannfärdig så att säga.
 
Den behöver kapas och klyvas rät storlek så den passar till pannan. Dessutom behöver nyhuggen ved torka i uppåt ett år efter avverkningen för att den skall vara effektiv i pannan.
Nu kan man i de flesta fall köpa färdig huggen och torkad ved direkt från olika leverantörer som kör hem den och tippar av den på ett lämpligt ställe.
 
Att använda ved ger ofta stora fördelar mot olja. En kbm olja motsvaras av ungefär 5 kbm ved. Kostnaden för oljan ligger på runt 10.000:- och motsvarande energimängd ved kostar 2.000:-, kapad, kluven och hemkörd. Med lite reservation för prisskillnader i landet och hur mycket man beställer per gång. Vedpriset är baserat på 22 kbm per hösten 2007.
 
Nu skall man tänka på en del saker med ved i det sammanhanget, effektiviteten blir i många fall högre då en vedpanna i de flesta fall kommer upp till en betydligt högre temperatur än med oljeeldning. Lite olika och lämpliga pannor kan man leta efter här på vedpannor.
 

Vedpanna, kombipanna eller..

En vedpanna kan antingen vara till för endast ved eller så kan man skaffa en panna för fler bränslen en sk kombipanna. Kombipannor har den fördelen att de kan använda sig av fler bränslen, ved, olja, el eller pellets i lite olika kombinationer. Investeringen blir dock något högre än med en renodlad panna för ett enda bränsleslag, men å andra sidan ökar flexibiliteten ordentligt vid val av uppvärmningsalternativ.
 
Att en vedpanna ger en bra och billig värme kan knappast ifrågasättas. Det finns ett stort utbud av dem och det är lätt att hitta en vedpanna som passar. Men ett trevligt komplement kan vara att ha en eldstad inne i själva huset också. Braskaminer är inte bra en mysfaktor utan kan ge ett värdefullt bidrag till uppvärmningen av ett hus. Sedan att de också utgör något trivsamt och rofullt att titta på är ingen nackdel.
 


 
Relaterat på webbplatsen: Uppvärmning | Bergvarme | Solceller |