Godshantering och emballering

Emballering av gods kan ske på ett antal olika sätt beroende på var någonstans i godshanteringskedjan man befinner sig.
På den här webbplatsen tar vi upp några metoder för att hantera och emballera gods.
De är:

 

Du hittar mer information här på Emballage.