Området bygg

Bygg är ett begrepp som kan omfatta en vitt spektra. Några av dem kommer att beröras här. Som till att börja med: