Marknadsföring för att nå ut

Marknadsföring kan enklast sammanfattas med att nå ut.
Lite om det hittar du under:
 

Marknadsföring via Internet

 

Syftet med marknadsföring

Det bakomliggande syftet till marknadsföring är att uppnå någon form av önskat resultat.
Ett resultat som kan vara varierande beroende på vem som står bakom marknadsföringen.
 
Ofta tänker man på ett företag som vill sälja sina produkter, vilket förvisso stämmer men avsändarna av budskapet i marknadsföring kan skilja sig åt.
Ett politiskt parti strävar efter att få röster så de kan genomföra sina idéer. En intresseorganisation att deras åsikt skall tas i beaktande vid ett beslut. Eller ren opinionsbildning i syfte att få till stånd en ny lag, eller för den delen upphäva en gammal.
 
Oavsett syftet så är även det en form av marknadsföring.