On page; grundläggande vid sökmotoroptimering

On page optimeringen är en grundläggande och i många fall nödvändig teknik för att uppnå resultat vid optimering av en webbplats. Den är också mer komplex än off page optimeringen. Off page optimering är enkelt uttryckt ”bara” att på olika sätt skapa inlänkar till en webbplats. On page innebär översyn av webbplatsens grundläggande filstruktur, analys av nyckelord men även skapande eller korrigering av den löpande texten på webbplatsens enskilda sidor.
 

Moment vid on page optimering

Då fokus ligger på webbplatsen och dess struktur blir det väsentligt att först ta rätt på:
– Vad är syftet med webbplatsen, vilka ord och begrepp är relevanta och önskvärda att framhäva?
En sökordsanalys är en nödvändighet att göra för att fortsätta själva arbetet med resultatet efter den. Visserligen är det här lite avgörande om webbplatsen redan existerar från början eller om den skall skapas från noll. Om webbplatsen inte finns har faktorer som val av domännamn, webbhotell en viss betydelse.
Den grundläggande strukturen på webbplatsen är också den viktig, filnamnen och placeringen av sidor i rotstrukturen spelar in.
När det arbetet är avklarat, eller om det inte behöver göras är det dags att gå över till de andra faktorer som har betydelse för optimeringen.
 


 

On page optimering, viktiga faktorer

Utan att göra någon större inbördesrangordning av faktorerna så är; relevans det övergripande begreppet oavsett om det gäller titel/title, description, keywords, internlänkning, rubriker, textflöde eller bildtexter. Det som är relevant och intressant för en besökare är med stor sannolikhet intressant för en sökmotor också. Om sidan handlar om båttillbehör bör titeln visa det. Detta då titeln har en rätt stor betydelse vid optimering. Men det är också det som utgör den klickbara delen efter en sökning. Så utan relevans där lär en besökare bli något besviken om han/hon inte kommer till det som titeln utlovad. Description, begränsat värde för en sökmotor men kan vara det som bestämmer att den tilltänkta kunden skall klicka sig in på sidan. Nästa metatagg är grovt underskattad och för många sökmotorer betydelselös men den skall inte glömmas bort, keywords har ett värde.
 
Textflödet på sidan bör ligga lite åt uppsatshållet. Ord stapplade på varandra utan rubriker skapar ingen önskan att läsa vidare i texten. Internlänkningen mellan sidorna har även den en viss betydelse. Relevans där också. Och framför allt besökaren i fokus.
– Vad är det mest naturligt och givande för en besökare att jag länkar till inom sidan i den här texten?
Är en bra fråga att ställa sig själv. Andra faktorer som bilders namn och deras bildtexter har även det en viss betydelse.
Så on page optimering är lite mer komplicerat än att bara slänga ut länkar på andra sidor som Off pageegentligen är i grunden.
 


 
Relaterat: | Sökordsoptimering | Webbstrateg | Optimera hemsidan |