Optimering av andra sidor

Off page optimeringen fokuserar till skillnad från on page optimeringen på faktorer som ligger utanför den webbplats som skall optimeras. Lite slarvigt uttryck kan man säga att det är andra sidor som skall optimeras till förmån för den egentliga webbplatsen.
Arbetsmässigt kan man säga att off page optimeringen kommer efter arbetet med själva webbplatsen. Momenten kan dock med fördel göras parallellt.
Är det en större webbplats eller om arbetet beräknas ta lång tid är det en fördel att arbeta med en sida först för att sedan gå över till off page optimering av just den sidan. Kontroll av effektiviteten i åtgärderna kan lättare kontrolleras då.
 

Off page optimering och/eller on page optimering

En korrekt utförd sökmotoroptimering bör innehålla både arbetet med själva sidan samt det utanför webbplatsen. Nu går det att använda sig av enbart off page optimering av en webbplats som enda optimeringsåtgärd. Effekten av det arbetet kan variera mycket kraftigt om webbplatsen sedan tidigare är bra optimerad med en logisk struktur, relevant och konsekvent innehåll på sidorna samt andra åtgärder är utförda redan. I de fallen går det att gå direkt på off page arbetet. Däremot om kvaliteten på webbplatsen är mindre bra behövs någon form av arbete med den.
Det går oavsett vilket att placera upp en webbplats högt upp i sökmotorernas resultatlistor. Man bör dock tänka på att om man anlitar ett optimeringsföretag för off page optimeringen kommer de åtgärdar med stor sannolikhet tas bort om/när avtalet med SEO-företaget upphör. Om då sidan inte är ordentligt gjord ur optimeringssynpunkt kommer den falla kraftigt i resultatlistan. On page optimering är i det avseendet det grundläggande stödet för en webbplats.
Eller om man så vill – Vi lär sidan simma med den optimeringen, off page är vattenskidorna eller ekan för den delen som för sidan framåt.–
 

Innebörden i off page optimering

Det som off page optimering innebär är länkar, länkar och åter länkar till den webbplats som skall optimeras. En del menar att det även innebär andra åtgärder som exempelvis pressmeddelanden, köpta reklam i media, sökmotorer. I princip stämmer det då åtgärderna syftar till att stärka sidan. Samtidigt glider vi då över lite mer på området marknadsföring av en webbplats som är ett vidare begrepp och inte helt relevant till off page optimering. Off page är just en specifik teknik.
 


 
Länkar till en webbplats eller inlänkar som de också kallas kan grovt delas in i tre olika grupper; spontana, naturliga och köpta länkar.
Den förstnämnda gruppen spontana länkar är de som förhoppningsvis kommer per automatik som en följd av en sökmotoroptimering. Naturliga och köpta länkar är det som off page optimering handlar om. Köpta länkar är dock lite ifrågasatta av Googles som teknik, men det är en fråga om definitioner vad som egentligen menas med en köpt länk.
För att ta de naturliga länkarna är de enklaste de som går att skapa i olika typer av länkkataloger som exempelvis Katalog.
Fördelen med länkkataloger är att de i allmänhet är gratis att använda och det finns en viss relevans då länken placeras tillsammans med andra sidor inom liknande ämnen.
Relevans något som betonas kraftigt när det gäller off page optimering. Dvs att sidorna som länkar till den webbplats som skall optimeras ligger inom liknande ämnesområde. Till viss del stämmer det, men även länkar från orelevanta sidor har ett värde.
Artikelsidor är även de användbara vid off page, det är helt enkelt sidor där man skriver en artikel om något ämne webbplatsen handlar om och lägger till länkar i artikeln. Några öppna artikelsidor är Indhex, Artiklar på nätet, Shinox.
Andra resurser för länkar är sidor som skapats enbart för att stödja webbplatsen som skall optimeras. Den tekniken kan dock, om den sköts fel ligga i gråzonen för vad som sökmotorerna accepterar.
 
Vanliga orelevanta länkar på en andra sidor är också det en metod att skapa inlänkar.
 
Sammanfattningsvis kan man säga att om det verkar för arbetsamt att göra Off page optimering på egen hand kan man vända sig till UrbaLill som kan tekniken och har resurserna för att skapa en hållbar On page optimering och naturligtvis allt som har med sökmotoroptimering att göra.
 


 
Relaterat: | Sökmotoroptimering | Sökordsoptimering | Webbstrateg | Gratis hemsida |