Sökmotoroptimering av en webbplats, olika begrepp

Att optimera, eller sökmotoroptimera, en webbplats har ett antal olika namn. Sökmotoroptimering, sökordsoptimering, sökoptimering, sökordspositionering, sökmarknadsföring, osv. Grunden är den engelska förkortning SEO, Search Engine Optimizing, vilket översatt uttyds sökmotoroptimering. En del av de olika ordvarianterna har tillkommit då företag som sysslar med optimering har vissa svårigheter att själva optimera sin sida just på ordet sökmotoroptimering. Ett enklare val är då att uppfinna ett nytt ord där konkurrensen inte är lika svår som för ordet sökmotoroptimering. Liten ordlista på begrepp inom optimeringsvärlden finns på sökmotorsoptimering, ordlista.
 

Vad innebär sökmotoroptimering?

Optimering av en sida innebär enkelt uttryckt att syftet är att se till att den hamnar så högt upp som möjligt efter en sökning på de ord som ägaren till webbplatsen vill förknippa med sin verksamhet. Tekniken att optimera en sida ifrågasätts ibland av den del som anser att det ligger på gränsen till att manipulera sökmotorernas resultatlista. Det kan stämma om man optimerar en sida på ett sådant sätt att den kommer upp efter en sökning på ord och begrepp som inte är relevant för innehållet på webbplatsen. En korrekt utförd optimering är annars till för att underlätta för sökmotorerna att bedöma sidans innehåll korrekt och därigenom ge en besökare nöjet att verkligen komma till en sida som handlar om det hon/han var ute efter.
 

Vad ingår i sökmotoroptimering?

När man pratar om sökmotoroptimering som teknik avses framför allt två olika moment. Den ena är det som åtgärdas på själva sidan, on page optimering, sidoptimering etc. Samt det som görs på andra webbplatser, off page optimering, länkbygge, länkstöd, etc.
 


 

On page optimering

On page optimering är ett sätt att strukturera upp innehållet på en webbplats så att sökmotorerna och även besökarna skall ha lättare att bedöma webbplatsen. Det som anses var den enskilt viktigaste faktorn där är titeln, title, på sidan. Den finns i källkoden och är det som utgör den klickbara delen efter en sökning en sökmotor som Google. En relevant titel som med några korta ord beskriver vad sidan handlar om är önskvärt. Det viktigaste ordet, nyckelordet bör finnas där. Andra faktorer att titta på är länkningen mellan de olika sidorna på webbplatsen, textstrukturen, bildtexter etc. Mer om ämnet här på On page optimering.
 

Off page optimering

Off page optimering avser de åtgärder som göras utanför själva webbplatsen med syfte att hjälpa webbplatsen att nå en bättre placering efter en sökning alternativt skapa fler besökare. Att registrera sidan i olika länkkataloger på Internet är ett sätt att skapa en starkare position efter en sökning. Det finns ett stort antal länkkataloger på Internet. Värdet av länkkataloger kan diskuteras men i princip kan inga länkar in till en sida medföra något negativt för själva sidan. Andra sätt att göra off page optimering är att använda sig av bloggar eller olika former av sidor med artiklar. Artiklar som handlar om det ämne webbplatsen berör. Några länkar i en sådan text anses ha högt värde. Andra varianter är att byta länkar med olika webbplatser. Det optimala är om webbplatserna handlar om ungefär samma ämne som den egna.
Mer om ämnet här på Off page optimering.
Om man inte vill göra optimeringen på egen hand kan man med fördel vända sig till UrbaLill som har kunskaper om hur riktig sökmotoroptimering skall utföras.
 

 
Relaterat: | On page optimering | Off page optimering | Sökordsoptimering | Webbstrateg | Optimera hemsidan |