Namnet mittens rike för Kina härstammar från det kinesiska ordet Zhongguo som översatt betyder mittens rike. En tänkbar förklaring till att ordet uppkommit är att Kina under lång tid bedrivit handel med länder från när och fjärran.
Upptäckare som Marco Polo nådde dit redan på 1200-talet.
En del av den kunskapen och produkter som Kina under dåtiden bidrog med via handel med var; krut, pappret, boktryckarkonsten och kompassen.
 
En förklaring till utvecklingen och kunnandet i landet över tid anses vara att det är den äldsta obrutna civilisationen i världen. Äldre civilisationer har funnits, dock ingen som lyckats överleva under så lång tid utan sönderfall.
 

Kinesisk medicin

Sjukvård har under lång tid i Kina bedrivits i den form som vanligen kallas för naturmedicin. För Kinas del även kallad TCM (Traditional Chinese Medicine). Under lång tid betraktades den med misstro av läkare och sjukvårdskunniga i väst. Begrepp som, zonterapi, akupunktur, naturliga örter sågs inte som riktigt rumsrena inom modern medicin. Numera har stora förändringar skett inom det området. Västvärlden har tagit till sig en del av de Kinesiska metoderna på samma sätt som det i Kina sedan lång tid tillbaka finns kvalificerad sjukvård enligt ”västerländsk modell”.
 

Kinesisk politik

Landet har ibland kritiserats för dess avsaknande av den demokrati som vi i väst anser vara naturlig. I den kritiken glömmer man lätt det faktum att även vi väst har en mycket kort tradition av demokrati. Den västerländska demokratin är inte ens 100 år gammal och var i början i många länder dessutom inte riktigt fullt utvecklad för alla grupper i samhället. Även nu finns det länder i väst som kan anses inte riktigt ha en fullt utvecklad demokrati för alla grupper i samhället.
Kina har sedan kulturrevolutionens efterdyningar klingat av, blivit ett land som öppnat sig högst väsentligt mot väst. Till gagn även för den inhemska befolkningen.
Farhågorna för vad som skulle hända när Hong Kong lämnades tillbaka till Kina 1997 var i stort sätt ogrundade. Staden som nu är en del av Kina har inte förändrat mycket av sin levnadsstil eller inriktning. Den avses fortfarande vara ett nav för handel och framåtskridande i sann kapitalistisk anda.

 


 

Kina och framtiden

OS 2008 är det som många förknippar Kina och framtiden med. Samtidigt pågår ett ständigt handelsutbyte i allt ökad utsträckning mellan Kina och andra länder. Deras export är mycket omfattande av allehanda produkter som ibland ses som en ren konkurrens mot en del länders inhemska industri. Men samtidigt är exporten till Kina även den under en mycket kraftig expansionstakt. Företag, även svenska, säljer produkter i stora volymer till Kina och många etablerar sig även där med egna fabriker. Förutom handelsutbytet sker även ett stort kulturellt utbyte.
Numera behöver man dessutom inte var hängiven kommunist för att studera eller uppleva det kinesiska undret.
Världen smälter långsamt ihop, umgänge och handel över gränser planas ut. Det land som förr i tiden tog veckor, månader att nå, nås numera med några timmar på ett flygplan.
Och totalt sätt, i ett längre perspektiv är det kommunikationen, utbytet, umgänget mellan människor med olika kulturell bakgrund, från andra länder som tar mänskligheten framåt.

 

Att resa till Kina

För att resa till Kina krävs visum för nordiska medborgare. I Sverige kan den ansökan göras på Kinesiska ambassaden i Stockholm eller så finns det även ett konsult i Göteborg.
Tiden för ett visum är normalt drygt en vecka men det kan trots det vara lämpligt att vara ute i god tid vid ansökan.
Ett undantag finns här och det är vid resa till Hong Kong, där krävs inget visum alls om vistelsen understiger 12 veckor. Men om man planerar en avstickare in till det ”riktiga” Kina är ett visum nog att rekommendera även om man bara tänkt sig att se Hong Kong.