Dyslexi, ordblindhet

Läs och skrivsvårigheter, dyslexi eller som det kallades förut ordblindhet är vanligare än man tror. Man räknar med att runt 700.000 personer i Sverige lider av någon form av dyslexi.
Samtidigt är gränsen för att få en formell diagnos på dyslexi och mer vanliga problem med att läsa och skriva kan vara lite flytande. Lite mer om det finns här på dyslexi.

Per definition är det ett relativt nytt fenomen som uppkom på 1800-talet. Funktionshindret har med stor sannolikhet funnits långt tidigare med i samband med att riskdagen 1842 beslutade att folkskolan skulle införas började problemen synas.
Begreppet ordblindhet uppkom på den tiden. Detta då man trodde att det var synen som inte riktigt kunde överföra allt till hjärnan på ett korrekt sätt.

Om ordblindhet som begrepp

Ordblindhet eller mer korrekt uttryckt dyslexi är fortfarande till viss del omdiskuterat begrepp. Till stor del beroende på att diagnos och definition av densamma inte alltid är helt lätt att göra. Det anses dock allmänt att den till viss del beror på problem att bearbeta språkljud. Samtidigt är gränsdragningen inte alltid lätt, orsaker som koncentrationssvårigheter, dåliga utbildning kan även de ge upphov till ett beteende som liknar dyslexi men är inte relaterad till det funktionshindret.
Bot, någon 100% söker metod att bota dyslexi finns egentligen inte. Men en hel del av problemen kan mildras genom olika metoder, en finns beskriven här på läs och skrivsvårigheter.

Funktionshinder eller inte? Dyslexi är på ett sätt en form av funktionshinder men det är inte ett hinder för de personer som lider av det att fungera helt normalt i samhället. De flesta som lider av det fungerar utmärkt i samhället och med sig själva samt sin omgivning. Att personer som exempelvis Cher, Harrison Ford och Steve Jobs pekas ut som dyslektiker är ett bevis på detta.
Men det kan också vara en belastning för många, att lyfta fram framgångsrika personer med dyslexi skänker ingen större tröst till dem som lider av det. Mer kunskap och framför allt mer förståelse omkring det hela krävs.


Relaterat på webbplatsen: Kinesiska